Plassbygde hyller

Plassbygde møbler i to ungdomsrom.

Laget i furu.

Maks utnyttelsen av plassen!

 

0