Rognan hotell

Kledning av bar- og respesjonsdisk i eike plank.

Design: Løwini.

 

0